Publik karta
Fastigheter som är intresserade: 80st
Fastigheter som inte är intresserade: 62st
Anslutningsgraden är 57%
Uppskattad schaktlängd:  meter
Visa
Anpassa fönster efter