Publik karta
Fastigheter som är intresserade: 150st
Fastigheter som inte är intresserade: 38st
Anslutningsgraden är 80%
Uppskattad schaktlängd:  meter
Visa
Anpassa fönster efter