Publik karta
Fastigheter som är intresserade: 77st
Fastigheter som inte är intresserade: 41st
Anslutningsgraden är 66%
Uppskattad schaktlängd:  meter
Visa
Anpassa fönster efter