Publik karta
Fastigheter som är intresserade: 119st
Fastigheter som inte är intresserade: 80st
Anslutningsgraden är 60%
Uppskattad schaktlängd:  meter
Visa
Anpassa fönster efter