FiberKartan - Projekteringsverktyg för fiber till socken och byanät

Verktyget är framtaget för fiberföreningar som följer socken- eller byanätsmodellen och som på ett enkelt sätt vill projektera för hur fiberkabel skall dras i området och vilka fastigheter som skall anslutas till fibernätverket. FiberKartan består av en publik karta som man kan länka till ifrån föreningens hemsida och som pressenterar projekteringen på ett överskådligt sätt för intressenter och besökare. FiberKartan består även av en administrativ del avsedd för föreningens styrelse och föreningens entreprenörer där mer detaljerad information och verktyg för att rita och ändra på kartorna finns. FiberKartan bygger på Google Maps, men utan många av dess brister och med ett utseende som är anpassat för fiberprojektering. Verktyget är GRATIS för fiberföreningar att använda. Är ni intresserade av att använda verktyget, kontakta oss på följande e-postadress.

Ritläge